Odluka o ostvarivanju prava na sufinanciranje nabave dodatnih školskih obrazovnih materijala učenicima osnovne  škole s područja Općine Podgora za školsku godinu 2022./2023. 

Zahtjev za potpuno financiranje nabave dodatnih školskih obrazovnih materijala učenicima osnovne škole

Zahtjev za sufinanciranje nabave dodatnih školskih obrazovnih materijala učenicima osnovne škole

Popis drugih/dodatnih obrazovnih materijala za školsku godinu 2022./2023. možete naći na linku: http://os-mpavlinovica-podgora.skole.hr/upload/os-mpavlinovica-podgora/newsattach/2302/DOM__2022.2023.pdf

 

Odluka o sufinanciranju nabave školskih obrazovnih materijala 2022

Zahtjev-za-sufinanciranje-školskih obrazovnih materijala_2022

Zahtjev-za-potpuno sufinanciranje- školskih obrazovnih materijala_2022