Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme u jedinstveni upravni odjel Općine Podgora na radno mjesto Referenta komunalno poljoprivrednog redara