Predmet ovog prijedloga rađen je s ciljem evidentiranja stanja u prostoru i zaustavljanja daljnje devastacije. Provedba evidencije granica pomorskog

 dobra omogućila bi kontrolu i detaljniji nadzor nad projektima koji će se provoditi na lokacijama koji su dio ovog predmeta.

Ovim bi smo zaštitili prirodu, ali i omogućili ulaganja u infrastrukturu sukladno propisima i pravilima struke te utvrdili granice pomorskog dobra.

Projekti su realizirani uz pomoć sufinanciranja te suradnje sa Splitsko- dalmatinskom županijom.

 

Geodetski situacijski nacrt s uklopljenim katastarskim prikazom od športske lude Čaklje prema Drašnicama

Geodetski situacijski nacrt s uklopljenim katastarskim planom od Sutikle do športske luke Čaklje

Geodetski situacijski nacrt s uklopljenim katastarskim planom od luke nautičkog turizma u centru Podgore do Sutikle

Zaštita pomorskog dobra Igrane