0.Postojece stanje

1.Namjena površina
2.1.Prometna površina
2.2.Elektroenergetska mreža
2.3.DTK mreža
2.4.Vodovodna mreža
2.5.Kanalizacijska mreža
3.Uvjeti korištenja.dwg
4.1.Uvjeti gradnje - Načini korištenja
4.2. Uvjeti gradnje - Načini gradnje
Izmjene i dopune UPU-a Veliko brdo - sažetak za javnost
Izmjene i dopune UPU-a Veliko brdo - ponovni prijedlog plana
Izmjene i dopune UPU-a Veliko brdo - pročišćeni tekst odredbi