Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš na Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podgora