2.1_PROMET
2.2_ENERGETSKI SUSTAV
1_ NAMJENA
3  POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE
2.4 VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
3.1_REŽIMI - PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA
2.5_ODVODNJA
3.2_REŽIMI - PODRUČJA POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE
3.3_UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA
List 00 - VEZA LISTOVA
3.4 REŽIMI - PODRUČJA I DIJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA
List 01
List 02
List 03
List 04
List 05
List 06
List 07
List 08
List 09
List 10
List 11
List 12
List 13
List 14
List 15
List 16
List 17