PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PODGORA 2019 - pročišćeni tekst