1 namjena
2.1 promet
2.2 elektro i tk
2.3 vodoopskrba
2.4 odvodnja
3. uvjeti i oblici korištenja
4. način i uvjeti gradnje
GLASNIK 13-19 spuo
GLASNIK 20-20
Knjiga
OBRAZLOŽENJE
ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Sažetak za javnost
suglasnost MIN
UPU Živogošće - Blato