1. obrazac opisa programa ili projekta-1 

2.Obrazac proračuna PROR
3. POPIS PRILOGA
4. obrazac za ocjenu kvalitete udruge 
5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukok financiranja-Obrazac IZJ-FINAN
6. Obrazac izjave o partnerstvu 
7. obrazac ugovor
9. obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta 
JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa ili projekata udruga 2022. Općina Podgora
UPUTE za prijavitelje natječaj udruge 2022