JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa ili projekata udruga 2021. Općina Podgora

UPUTE za prijavitelje natječaj udruge 2021-1
1. obrazac opisa programa ili projekta-1
2. obrazac proracuna
3. popis priloga koje je potrebno priloziti uz prijavu
4. obrazac za ocjenu kvalitete udruge
5. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
6. obrazac izjave o partnerstvu
7. nacrt ugovora o dodjeli financijskih sredstava
8. obrazac opisnog izvjestaja provedbe programa ili projekta
9. obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta