Javni poziv natječaj za kupnju dijela nekretnine 10542 ko Podgora

Skica za dio čest.zem. 10542 ko Podgora