Općina Podgora je već više od godinu dana jedina općina na području Makarske rivijere (a i šire) koja vrši odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na kućnom pragu.
 
Uz navedeno, mještanima je prije tri mjeseca omogućeno odlaganje i u našoj sortirnici odnosno privremenom reciklažnom dvorištu u Podgori.
Međutim, zbog veličine naše Općine, uskoro će biti omogućeno da mještani odlažu razvrstani otpad u naselju u kojem žive. 
To će moći zahvaljujući mobilnom reciklažnom dvorištu koje će obilaziti sva četiri naselja na području Općine Podgora.
Više nema izgovora za odlaganje otpada u prirodu zbog udaljenosti!
 
♻️ Otpad koji će se sakupljati obuhvaća različite ambalaže koje sadrže opasne tvari, otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, otpad koji sadrži živu, pesticide, baterije, ulja i masti, ljepila, smole, otpadni papir, otpadni metal, lijekove, boje, deterđente, sitni građevinski i drugi sličan otpad koji se nalazi na listi otpada koji se odlaže u mobilno reciklažno dvorište.
 
♻️ Mobilno reciklažno dvorište izradila je tvrtka Tehnix iz Donjeg Kraljevca. Riječ je o mobilnoj jedinici kontejnerskog tipa u kojima je prostor opremljen opremom za prihvat i skladištenje raznih vrsta neopasnog i opasnog otpada. 
 
♻️ Financiranje mobilnog reciklažnog dvorišta je osigurano kroz natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike u okviru kojeg su se dodjeljivala bespovratna sredstva za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020. 
 
* O rasporedu dolaska mobilnog reciklažnog dvorišta u naselja, lokacijama na kojima će se nalaziti, duljini ostanka, o načinu odlaganja te količini i vrsti otpada koji se odlaže građani će biti pravovremeno obaviješteni od strane Podgorski komunalac