Naručitelj: OPĆINA PODGORA

je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga"
za postupak: NK-1/22,
broj objave: 2022/S 01K-0023681.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6387975