Općina Podgora - Upute i obavijesti kandidatima viši referent za opće poslove