Općina Podgora - Upute i obavijesti kandidatima viši savjetnik za pravne poslove