Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

IBAN Općine Podgora: HR9024020061833900002, u Erste&Steiermarkische Bank d.d.

 

Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

 

PLAN NABAVE OPĆINE PODGORA ZA 2019. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE PODGORA ZA 2019. GODINU

 I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE PODGORA ZA 2019. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE PODGORA ZA 2019. GODINU

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU

 


 

 

PLAN NABAVE OPĆINE PODGORA ZA 2018. GODINU

Plan javne nabave 2018.pdf

 

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE PODGORA ZA 2018. GODINU

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE PODGORA ZA 2018. GODINU 

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE PODGORA ZA 2018. GODINU


PLAN JAVNE NABAVE OPĆINE PODGORA ZA 2017. GODINU

Plan javne nabave 2017.pdf


 I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE PODGORA ZA 2017. GODINU

Dokument


 II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE PODGORA ZA 2017. GODINU

Dokument


Plan javne nabave u 2016.

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE PODGORA ZA 2016 GODINU (pdf)

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE PODGORA ZA 2016. GODINU (PDF)

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE PODGORA ZA 2016. GODINU (PDF)


 

PLAN JAVNE NABAVE

2016.

PLAN JAVNE NABAVE OPĆINE PODGORA ZA 2016. GODINU (PDF)

I. IZMJENE PLANA JAVNE NABAVE OPĆINE PODGORA ZA 2016. GODINU (PDF)


 

2015.

I. IZMJENE PLANA JAVNE NABAVE OPĆINE PODGORA ZA 2015. GODINU (PDF)

II. IZMJENE PLANA JAVNE NABAVE OPĆINE PODGORA ZA 2015. GODINU (PDF)

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE OPĆINE PODGORA ZA 2015. GODINU (PDF)

Plan javne nabave za 2015. godinu (PDF)


2014.

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE PODGORA ZA 2014 GODINU (pdf)

PLAN JAVNE NABAVE OPĆINE PODGORA ZA 2014. GODINU (DOC)


2013.

Plan javne nabave za 2013. godinu (doc)


 

2012.

II. izmjene i dopune Plana javne nabave za 2012. godinu.

I. izmjene i dopune Plana javne nabave za 2012. godinu.

Plan javne nabave 2012