Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

IBAN Općine Podgora: HR9024020061833900002, u Erste&Steiermarkische Bank d.d.

 

Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE  NABAVE ROBE- OPSKRBA ELEKTRIČNOM     ENERGIJOM, Ev. broj: BN-5/19

 

Poziv opskrba 2019

TROŠKOVNIK - OPĆINA PODGORA

 


 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG ASFALTA NERAZVRSTANE CESTE NC17 U MJESTU IGRANE 

Poziv za dostavu ponuda Rekonstrucija asfalta NC17 Igrane

Troškovnik BN 1-19

Izmjena natječajne dokumentacije za radove Igrane groblje (NC17)


 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGA OBAVLJANJA KOMUNALNIH POSLOVA ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE INSTALACIJA JAVNE RASVJETE U OPĆINI PODGORA

Ev. broj : NP-1/19

Troškovnik održavanje javne rasvjete

 

Poziv za dostavu ponuda za održavanje javne rasvjete 2019

 

 

 


 

 

 

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE  NABAVE ROBE- OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

 Ev. broj: BN-11/18

Poziv opskrba 2018

TROŠKOVNIK - OPĆINA PODGORA

 


 

  IZMJENA POZIVA - NA DOSTAVU PONUDA

 (bagatelna nabava)

 UREĐENJE DIJELA OBALE U Živogošću – Mala Duba

Ev. broj: BN-10/18

 

Podgora, svibanj 2018. godine

 

U Pozivu na dostavu ponude za provedbu postupka jednostavne nabave usluga:

UREĐENJE DIJELA OBALE U Živogošću – Mala Duba,  Ev. broj: BN-10/18, pod točkom 6.4., objavljenom dana 10. svibnja 2018. godine na Internet stranici Općine Podgora, produžava se rok za dostavu ponuda i sada glasi:

 

 «6.4. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda:

·         Ponuditelji su dužni dostaviti ponude do 22. svibnja 2018. godine do 10:30 sati, bez obzira na način dostave,  na protokol naručitelja na adresu naručitelja: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21 327 Podgora.

·         Javno Otvaranje ponuda održat će se 22. svibnja 2018. godine u 10:30 sati u uredu pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela na adresi naručitelja: Općina Podgora: A. K. Miošića 2, 21 327 Podgora.»

 

 

OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA:

  

 


 

UREĐENJE DIJELA OBALE U Živogošću – Mala Duba 

 

Poziv na dostavu ponuda - UREĐENJE DIJELA OBALE U Živogošću – Mala Duba

 

PROJEKTNI ZADATAK i TROŠKOVNIK

  


 

 

IZGRADNJA SANITARNOG ČVORA II. FAZA UREĐENJA PLAŽE CENTAR - PODGORA ISPRED HOTELA MEDORA AURI U PODGORI

 

Ev. broj: BN-2/18

DOKUMENT

POZIV - IZGRADNJA SANITARNOG ČVORA II. FAZA UREĐENJA PLAŽE CENTAR - PODGORA

 TROŠKOVNIK izgradnja sanitarnog čvora


 

POSTUPCI BAGATELNE NABAVE

 

IZGRADNJA SANITARNOG ČVORA II. FAZA UREĐENJA PLAŽE CENTAR - PODGORA ISPRED HOTELA MEDORA AURI U PODGORI

 

Ev. broj: BN-1/18


 

priloge u PDF-u 
 
POZIV NA DOSTAVU PONUDE -  izgradnja sanitarnog čvora 
 
TROŠKOVNIK - izgradnja sanitarnog čvora
 

 2017

ZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRISTUPNU CESTU ZA SPOMENIK GALEBOVA KRILA
 
DODATNE INFORMACIJE I 
 

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZAUREĐENJE CENTRA ZA POSJETITELJE NA SPOMENIKU GALEBOVA KRILA Ev. broj: BN-4/17

TROŠKOVNIK Galebova krila

Tlocrt tribina

Tlocrt objekta

Projektni zadatak spomenik

Presjeci objekta

Pregledna situacija

Poziv izrada projekta spomenik Galebova krila 2017

Ljetna pozornica

 

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRISTUPNU CESTU ZA SPOMENIK GALEBOVA KRILA

TROŠKOVNIK_cesta

Projektni zadatak cesta

Presjeci prometnica

Pregledna situacija

Poziv izrada projekta za cestu Galebova krila 2017


 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA PROVEDBU POSTUPKAJEDNOSTAVNE  NABAVE ROBE- OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, Ev. broj: BN-3/17

Poziv opskrba 2017

OPĆINA PODGORA troškovnik


 

2016.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE CENTRA ZA POSJETITELJE – GALEBOVA KRILA S PRATEĆOM PRISTUPNOM CESTOM, Evidencijski broj: BN-5/16

IZMJENA POZIVA - DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, Ev. broj: BN-6/16

Nabava opskrbe električnom energijom, evid.broj: BN- 6/16

Izgradnja grobnica na Novom groblju Podgora-IV. faza - Evidencijski broj: BN-2/16


 

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA POSEBNE VRSTE OTPADA I RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRAĐEVINSKI OTPAD U KOMUNALNOJ ZONI GORNJE IGRANE
Evidencijski broj: BN-1/16

Projektni zadatak PODGORA (PDF)

POZIV NA DOSTAVU PONUDE BN-1-16 (PDF)

TROSKOVNIK komunalna zona (PDF)

 


 

2015.