Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

IBAN Općine Podgora: HR9024020061833900002, u Erste&Steiermarkische Bank d.d.

 

Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

 

Objava 2019/S 0F2-0004785 - "Obavijest o nadmetanju", za postupak Uređenje sekundarnog dijela plaže „Vala“ u Igranima- IV. faza je objavljena

 

Naručitelj: OPĆINA PODGORA 

je objavio "Obavijest o nadmetanju" 

za postupak: Uređenje sekundarnog dijela plaže „Vala“ u Igranima- IV. faza

broj objave: 2019/S 0F2-0004785.

 

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


 

 

 

OBAVIJEST O NADMETANJU, ZA POSTUPAK REKONSTRUKCIJA ŠETNICE UZ PLAŽU U ŽIVOGOŠĆU- BLATO JE OBJAVLJENA

Naručitelj: OPĆINA PODGORA 

je objavio "Obavijest o nadmetanju" 

za postupak: Rekonstrukcija šetnice uz plažu u Živogošću- Blato

broj objave: 2019/S 0F2-0003323.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 


 

 

2017.

 

UREĐENJE I POVRŠINSKA OBRADA ŠETNICE U IGRANIMA- II.dionica

 

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI

 

 
Evidencijski broj nabave: JN- 1/17 


 

 

2016.

Uređenje šetnice u Podgori ispred hotela Minerva


 

2015.

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, evid.broj: JN-4/15

Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije javnoj rasvjeti Općine Podgora, evid.broj: JN-1/15

Izgradnja i uređenje šetnice u Igranima - I. faza (JN-2/15)

 


 

2012.

Uređenje šetnice Ijak u Podgori (PDF)

Rekonstrukcija i izgradnja obale (šetnice) u Igranima, treća faza- JN-10A/12

Javna nabava- rekonstrukcija i izgradnja obale (šetnice) u Igranima, druga faza, ev.br.:JN-10/12

Javna nabava- Rekonstrukcija obalnog zida u Živogošću, III-faza- JN-12/12

Javna nabava ev.br. JN-9/12- Rekonstrukcija i uređenje šetnice u Podgori, II.faza

Javna nabava evid.br. JN-2/12- Uređenje parkirne površine u Podgori, Čaklje

Nabava građevinskog materijala JN-20/12

Rekonstrukcija Zaline kule u Igranima, druga faza