Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

IBAN Općine Podgora: HR9024020061833900002, u Erste&Steiermarkische Bank d.d.

 

Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A AMinistarstvo zaštite okoliša i prirode putem Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) u suradnji s konzorcijem AVALON Foundation, Nizozemska;  ÖKL, Austrija i Ecologica, Hrvatska  te Javna ustanova „Park prirode Biokovo“ pozivaju Vas na seminar pod nazivom

   
“Kako ostvariti potpore za poljoprivredno-okolišne mjere?”


Seminar će se održati 08. ožujka 2016. godine, s početkom u 10 sati u konferencijskoj dvorani hotela Miramare, Šetalište Svetog Petra 1, Makarska.


Cilj radionice je upoznati potencijalne korisnike s poljoprivredno-okolišnim mjerama i potporama za ove mjere u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Potpore se dodjeljuju korisnicima koji provodeći poljoprivredne prakse korisne za prirodu i okoliš doprinose ublažavanju nepovoljnog učinka poljoprivrede na okoliš, te potiču bioraznolikost i očuvanje genetskih resursa značajnih za poljoprivredu.

Predavači: dr.sc. Darko Znaor i Sonja Karoglan Todorović, mag.ing.

Program radionice:

 
Satnica    Tema     Opis      
10.00 –10.10    Uvod i upoznavanje    Sadržaj, ciljevi i organizacija seminara; predstavljanje predavača      
10.10 – 10.30    Poljoprivreda i zaštita prirode i okoliša    Veza između poljoprivrede i zaštite prirode i okoliša; važnost poljoprivrede za vrste i staništa; negativan utjecaj intenzifikacije i napuštanja poljoprivrede na prirodu      
10.30– 11.00    EU poljoprivredna politika i zaštita prirode i okoliša
    EU Zajednička poljoprivredna politika (ZPP); 1. i 2. stup; razlozi i evolucija uvođenja mjera zaštite prirode i okoliša u ZPP, Natura 2000 područja i ograničenja i obaveze poljoprivrednika vezane uz njih      
11.00 – 11.30    Obavezne i dobrovoljne mjere zaštite prirode i okoliša za poljoprivrednike    Zahtjevi višestruke sukladnosti vezani za zaštitu prirode; mjere „zelenih praksi“; poljoprivredno-okolišni programi      
11.30 – 12.00    Pauza za kavu          
12.00 – 12.30    Biljni i životinjski svijet na poljoprivrednim površinama    Flora i fauna na travnjacima, oranicama i u trajnim nasadima      
12.30 – 13.15    Poljoprivredno-okolišni program u Programu ruralnog razvoja RH 2014-2020 (Mjera 10)    Sadržaj i ciljevi poljoprivredno-okolišnog programa; horizontalne i pilot poljoprivredno-okolišne mjere; zahtjevi mjera i ciljevi zaštite; visina potpora      
13.15 – 13.30    Procedura prijave za poljoprivredno-okolišne mjere    Postupak prijave za poljoprivredno-okolišne mjere u APPRRR; potrebni obrasci; isplate potpora; kontrola; sankcije       
13.30 – 13.45    Pitanja i diskusija      
13.45 – 14.30    Pauza za kavu          
14.30 – 15.15    Kako odabrati i provoditi odgovarajuće poljoprivredno-okolišne mjere    Odabir mjera u odnosu na staništa i vrste prisutne na gospodarstvu; granica između zahtjeva višestruke sukladnosti i poljoprivredno-okolišnih mjera; planovi upravljanja prirodom na poljoprivrednom gospodarstvu      
15.15 – 15.45    Mogućnost korištenja ostalih mjera ruralnog razvoja za očuvanje prirode u poljoprivredi     Ostale mjere ruralnog razvoja koje se mogu koristiti za financiranje zaštite prirode u poljoprivredi; pravila i zahtjevi; prezentacija najboljih EU praksi        
15.45 – 16.00    Pitanja i završna diskusija     


Molimo da svoje sudjelovanje potvrdite e-mailom na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili telefonski na broj 021/616924, najkasnije do 29. veljače (ponedjeljak) 2016. godine.