Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

IBAN Općine Podgora: HR9024020061833900002, u Erste&Steiermarkische Bank d.d.

 

Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

Jedinica lokalne samouprave
Općina Podgora
Ulica: Andrije Kačića Miošića 2

21327 Podgora
FAX. 021 603 954
Načelnik: 603 951
Pročelnik: 603 953
Komunalni redar: 603 955
Računovodstvo: 603 950

 

Načelnik Općine Podgora
Ante Miličić (NL)

021 603 951
099 235 08 85

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Rad sa strankama:
Ponedjeljak, srijeda, petak 9-11


Jedinstveni upravni odjel:
Pročelnica: Stela Džaja
021 603 953

Službenik: za zaštitu osobnih podataka.
Marijan Knezović
021 603 952
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Referentica za razrez općinskog poreza:
Nede Perić

021 603 950

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Referentica za proračun i financije:
Branka Gojak

021 603 950

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Komunalni redar:
Boro Galić

021 603 955

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.