Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

IBAN Općine Podgora: HR9024020061833900002, u Erste&Steiermarkische Bank d.d.

 

Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

Prostorno planiranje

Zajedničku Odluku o izradi UPU ugostiteljsko turističke zone Žanjeva u naselju Igrane i s tim u vezi

Izmjena i dopuna PPU Općine Podgora

 

Zajednička Odluka o izradi UPU ugost. turističke zone Žanjeva u naselju Igrane i s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU Općine Podgora


 

Odluku o izradi Izmjena i dopuna UPU neizgrađenog dijela naselja Podgora-Veliko Brdo

Odluka o izradi Izmjena i dopuna UPU neizgrađenog dijela naselja Podgora-Veliko Brdo


 

IZVJEŠĆE O DRUGOJ PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI - UPU Živogošće Blato

Dokument


 

Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora 

Odluka o izradi Izmjena i dopuna PPU Općine Podgora


 

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODGORA 

I+D PPUO Podgora 2019