Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

IBAN Općine Podgora: HR9024020061833900002, u Erste&Steiermarkische Bank d.d.

 

Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

Prostorno planiranje

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODGORA 

I+D PPUO Podgora 2019


 

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI - UPU Porat 20b 

UPU Živogošće - Porat (izvješće o JR)

 

Odluka da za UPU Živogošće-Porat (UPU 20b) nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš

 

Odluka UPU Živogošće -Porat 20b nije potrebna SPUO


 

Odluka da za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podgora  nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš

Odluka da za Izmjene i dopune PPUOP nije potrebno.pdf