2. Prijedlog Proračuna o izmjenama i dopunama proračuna Općine Podgora za 2017. godinu-1

 

3. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2017 godini-1

4. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području općine Podgora

5. Prijedlog Odluke o donošenju Plana ukupnog razvoja (Strateškog razvojnog programa) Općine Podgora za razdoblje od 2016. do 2020. god.

5a. Plan ukupnog razvoja (SRP) Podgora

6. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine 10505roz 1, k.o. Podgora LJUBICA KRŽANIĆ (2)

7. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao čest.zem. 8550, k.o. Živogošće